Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài In Email
Viết bởi Bạch Đằng   
Thứ sáu, 12 Tháng 3 2010 15:34
Hình minh họa

HỎI: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ theo tỷ lệ nào khi doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực với các tỷ lệ hạn chế nhà đầu tư nước ngoài khác nhau?

TRẢ LỜI: Khoản 2, Điều 10, Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định nhà đầu tư đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường.

Khi doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực với tỷ lệ hạn chế vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài khác nhau:

- Nhà đầu tư nước ngoài sẽ vi phạm pháp luật nếu trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có lĩnh vực không cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn góp vốn, mua cổ phần.

- Nhà đầu tư nước ngoài sẽ vi phạm quy định áp dụng đối với ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp hơn nếu góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ của lĩnh vực, ngành nghề cho tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao hơn.

Do vậy, đối với doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh đa lĩnh vực, đa ngành nghề với tỷ lệ sở hữu khác nhau thì nhà đầu tư nước ngoài:

- Không được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp có kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề không cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần.

- Đối với doanh nghiệp không kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề cấm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được góp vốn, mua cổ phần tối đa theo tỷ lệ áp dụng cho ngành nghề có tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp nhất./.

Cục đầu tư nước ngoài

Ln đầu trang